Informació institucional i organitzativa

La Fundació Germina va ser constituïda el 9 de febrer de 2004 i està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1957. El Centre obert infantil Germina situat al Carrer Nàpols, 35 de Santa Coloma de Gramenet, està inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) amb el número S-06908; el Centre obert d’adolescents Germina situat al Carrer Beethoven, 11 de Santa Coloma de Gramenet, està inscrit amb el número S-09161.

Gestió econòmica

  • Pla anual d’activitats. Veure memòria anual del darrer any i anteriors a Publicacions
  • Estat d’ingressos i despeses i informe d’auditoria. Veure memòria anual del darrer any i anteriors  a Publicacions
  • Darrers Comptes Anuals auditatsDescarregar

Gestió administrativa

Detall d’ingressos i despeses

infoecon2016