La Fundació Germina és una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 2004 que treballa a Santa Coloma de Gramenet i Badalona oferint suport i acompanyament a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat. Des de la seva creació, la Fundació Germina ha anat ampliant la seva activitat i actualment atén directament cada dia a 200 infants, adolescents i joves i unes 120 famílies a través dels seus programes.

MISSIÓ

Oferir oportunitats per millorar la qualitat de vida a infants, joves i les seves famílies, especialment les que estan en situació de vulnerabilitat, acompanyant-los i promovent que siguin protagonistes d’aquest procés dins del seu territori.

VISIÓ

Arribar a ser un sistema generador d’oportunitats, que parteix de la llibertat de cadascú i té un impacte d’alt valor social.

PRINCIPIS

Tota acció que portem a terme es basa en aquests principis:

Acompanyament
Situar-se al costat dels infants, adolescents i joves en el seu procés vital, fent camí al seu costat, i escoltant i oferint suport i orientació.

Coneixement
Entenem la formació com un dels eixos bàsics de desenvolupament de la persona. És factor integrador en societat, facilita oportunitats i evita que apareguin, es repeteixin o es perpetuïn situacions d’exclusió social.

Construcció comú
Un model basat en la construcció conjunta en que cada persona des de la seva individualitat pot desenvolupar les seves capacitats i habilitats i des d’elles participar activament en el projecte.

Desenvolupament integral de la persona
Considerem que la persona és protagonista en totes les seves dimensions i com a membre actiu a la societat on viu.

VALORS

Les nostres activitats incorporen aquests valors:

Respecte màxim a la dignitat de les persones. No judici, sigui quina sigui la circumstància.

Rigor professional. Autoexigència i autonomia. Treball per l’excel·lència.

Valor compartit. Tothom suma i té alguna cosa a aportar al projecte, des del que és cadascú.

Participació. Comunicació, suport mutu, treball en equip i gestió participativa.

Confiança en les potencialitats de les persones, i promoció del seu apoderament.

Innovació. Oberts a mirar enfora, a provar, a equivocar-se i receptius al canvi.