Patronat

Els membres del Patronat són:

Mauricio Botton Carasso. President
Charlotte Staticelli-Revel de Botton. Secretària
Bertrand Bonello. Vocal
Ignacio Toda. Vocal

Consell assessor

El Consell assessor es reuneix trimestralment i té funcions d’assessorament i recolzament tant
al Patronat com a la Direcció. Està format per: Agustí Viñas, Ana Bassat, Albert Alonso i Laura Díez Bueso.

Equip professional

L’equip professional de la Fundació Germina està format per:

Anna Palazón
Anna Raventós
Bernat Almirall
Clara Pons
Clara Sala
Coral Escobar
Laura Garcia
David Garcia Savalls
Iratxe Marcos
Joan Todó
Marc Salvadó
Marina Peyrí
Mario Cuixart
Natxo Orts
Neus Alcántara
Núria Mesa
Olga Gil
Oriol Carceller
Raquel Ocaña
Raquel Vila
Raül Rubiales
Vero Carmona