Centre infantil Llatí-Fondo i seu principal

Nàpols, 35. 08921 Santa Coloma de Gramenet
T +34 93 468 61 29 (oficina)
T +34 93 017 28 94 (Centre obert infantil)

Centre joves Llatí-Fondo

Beethoven, 11. 08921 Santa Coloma de Gramenet
T +34 93 533 57 46

Centre infantil Riu

Plaça de les Cultures, 6. 08923 Santa Coloma de Gramenet
T +34 93 394 99 79

Nom*

Cognoms*

Email*

Comentaris

Adjunta un arxiu

*Camps obligatoris. Accepto* la política de privacitat.

La Fundació Germina com a responsable dels fitxers, l’informa que les dades facilitades en aquest formulari seran tractades amb la finalitat de la gestió comunicativa de l’entitat, amb la deguda confidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals i la normativa de desenvolupament i no seran objecte de cap cessió ni transmissió. L’informem, de la mateixa manera, del dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podrà exercir mitjançant un escrit dirigit al responsable dels fitxers a la següent adreça postal: Nàpols, 35 08921 Santa Coloma de Gramenet.